Checklista för ny- och ombyggnation av städvänliga lokaler

Vid ny- och ombyggnad, diskutera utformning av lokalerna med hjälp av checklistan. Checklistan är utformad för byggherrar, men kan även användas av arkitekter, elektriker och VVS-installatörer.