Bygg för låga driftskostnader och långsiktigt fräscha lokaler

Vid ny- och ombyggnation fattas beslut som påverkar användning och drift av fastigheter under hela deras livslängd. Fastighetsskötsel inklusive städning utgör 60-80 % av driftskostnaderna för en affärsfastighet.

När man bygger nytt, ser det fräscht och fint ut. De val man gör i byggprocessen har stor betydelse för hur länge lokalerna ser fräscha ut, men också för driftskostnaderna, eftersom vissa material och utformningar av lokaler kräver mycket städning och putsning för att lokalerna ska fortsätta att se välhållna ut. Vissa byggnader, t.ex. sjukhus, ställer dessutom särskilda krav på städmetoder, vilket kan påverka utformning och val av material.

Det är viktigt att byggherren är medveten om konsekvenserna av de beslut han eller hon fattar. En lösning som verkar attraktiv, kan t.ex. öka driftskostnaderna. Det är därför viktigt att arkitekten har en god dialog med byggherren och diskuterar konsekvenserna av olika val.

Använd checklistan som ett underlag i byggprocessen, t.ex. i det tekniska programarbetet, innan projetkering startar. Checklistan kan vara ett underlag för att beskriva byggherrens viljeinriktning i kontakter med arkitekter, entrepenörer, konstruktörer, VVS-, ventilations-, el- och markkonsulter samt andra konsulter.

Checklistan bygger på böckerna Bygg rätt för städning och fönsterputs, samt Fastigheten som arbetsmiljö (Svensk Byggtjänst 1999 resp. 1997) av Tekn. Dr Gudrun Linn, Arkitekt SAR/MSA. Dessutom har aktionsprogrammet för optimal ergonomi och färre arbetsskador bland städare  bidragit till frågorna i checklistan.

Checklista för ny- och ombyggnation av långsiktigt fräscha lokaler med låga driftskostnader

Läs mer om städvänliga lokaler

Städvänlighetskollen tipsar om hur ni kan göra befintliga arbetsplatser mer lättstädade.

Läs mer om hur lokalerna kan inredas för låga driftskostnader för att vara långsiktigt fräscha.