Inredare

När lokaler inreds, bestämmer man också förutsättningarna för städning. En städvänlig inredning har fördelar för den som använder en lokal. Den är också lättstädad och kan med enkla medel hållas fräsch länge. Och alla vill väl arbeta i fräscha lokaler, där kostnaden för städning är låg?

Som inredare finns det en hel del att tänka på, till exempel när det gäller möblering och val av material. Inredningen påverkar hur lätt det går att komma åt att städa och hur mycket extraarbete som behöver läggas ner på putsning. Glasytor och högblanka ytor kan exempelvis behöva putsas varje dag.

Använd Checklista — inredning som underlag och stöd vid planering av inredning. Checklistan kan användas både av dig som är professionell inredningsarkitekt och av dig som ansvarar för inredning av egna lokaler.

Som inredare kan du också ha nytta av Städvänlighetskollen. Den är avsedd för befintliga arbetsplatser och handlar om enkla åtgärder som underlättar städning.

Ibland kan man som inredare också involveras i arbete som mer handlar om om- och nybyggnation. Då kan Checklista — ny- och ombyggnation vara till hjälp.