Forskning

Underlaget för denna webbplats har tagits fram genom forskning inom ett aktionsprogram. Flera rapporter och artiklar beskriver resultaten från detta aktionsprogram.

Belastningar i städyrket - vilka är de och hur kan belastningen minskas?

Denna rapport ger en översikt över vad belastningarna vid professionell städning beror på. Dessutom redovisas statistik om belastningsskador bland städare och orsakerna diskuteras. Åtgärder som minskar belastningarna beskrivs. Åtgärderna rör både arbetets organisation, arbetsmängd, arbetsteknik och städredskap. Behovet och nyttan av träning och friskvård diskuteras också.

Mer information

Hela rapporten. IVL-rapport B 1802 , 2008 (svenska).

Belastningsarbetsskador vid städning. 17 städares berättelser om sina anmälda arbetsskador.

Denna rapport ger en levande beskrivning av vad städarna arbetade med och vilka arbetsmetoder de använde, från att de började känna av besvär och värk som i de flesta fall under flera år förvärrades för att slutligen leda till att de anmälde arbetsskada. Rapporten beskriver också de (begränsade) insatser som enligt städarna gjordes på arbetsplatsen. Rapporten diskuterar också sambandet mellan värken och arbetet samt åtgärder som skulle kunna förhindra att städare får belastningsarbetsskador.

Mer information

Hela rapporten. IVL-rapport B 1704, 2008 (svenska).

Kan vi lära av bra städföretag och vad kan vi i så fall lära oss?

Kan städföretag skapa goda arbetsförhållanden för städare och tjäna på det eller är det bara något som kostar? Denna rapport ger svar på den frågan. Det finns flera vinster men kanske på andra sätt än man först tänker på. Exemplen lär oss att bra arbetsförhållanden ger fördelar på många sätt, bland annat i kontakterna med kunderna och i kvaliteten på städarbetet. Då problem och klagomål minskar blir dessutom chefernas arbete mer positivt och utvecklande.

Mer information

Hela rapporten. IVL-rapport B 1720 , 2007 (svenska).

En kartläggning av kunders och entreprenörers syn på arbetsmiljökrav vid upphandling

En stor del av den professionella städningen utförs på entreprenad. Hur städningen upphandlas har stor betydelse för kvalitet på städningen men också för städarnas arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Denna rapport beskriver vad städentreprenörer och kunder har för erfarenhet av upphandling och vad de tycker är rimliga krav som skulle kunna ställas. Denna rapport har legat till grund för det underlag för upphandling av städtjänster som finns på Allt om städ.

Mer information

Hela rapporten. IVL-rapport B 1818 , 2009 (svenska).

Ett doktorsavhandling som resultat av aktionsprogrammet

Ytterligare ett resultat av detta aktionsprogram är en avhandling om ergonomisk utvärdering och design av städredskap i städyrket: Ergonomic Evaluation and Design of Tools in Cleaning Occupation. Avhandlingen har skrivts av Rupesh Kumar vid Luleå Tekniska Universitet.

Avhandlingen innehåller fem delstudier

  1. En litteraturöversikt över vilka faktorer i städyrket som innebär risk för belastningsskador (muskuloskeletala besvär).
  2. Utvärdering av en metod för att i samarbete mellan forskare och städare identifiera ergonomiska problem och utveckla och utvärdera åtgärder. Metoden har tillämpats på problemet med sladdhärvor under skrivbord som försvårar städningen.
  3. Utvärdering av ett svängt moppskaft jämfört med konventionellt rakt moppskaft för städning av tåg.
  4. Utvärdering av toaborste med kort respektive långt skaft, för rengöring av toaletter.
  5. En jämförelse av stress mellan städare och kontorsarbetare.

Mer information

Sammanfattningen (engelska)
 Hela avhandlingen. LTU-rapport 2006:16 (engelska)