Ergonomer, sjukgymnaster och företagshälsovård

Det är vanligt att städare som börjar få besvär och kanske blivit sjukskrivna får hjälp av ergonom, sjukgymnast eller någon annan inom företagshälsovården. Webbplatsen Allt om städ innehåller mycket som du kan ha nytta av i kontakten med städare, arbetsgivare och chefer.

Minska risken för arbetsskador bland städare

Det är vanligt att städare har olika typer av besvär eller värk på grund av sitt arbete. Städare är den yrkesgrupp som har mest långtidssjukskrivningar. Ta gärna del av aktuell statistik på Allt om städ.

Det finns mycket som kan göras för att förebygga arbetsskador. Allt om städs sidor om professionell städning  ger en översikt över vad städföretag behöver arbeta med och sådant som ni kan bistå med. Använd gärna jämförelsen med andra framgångsrika städföretag som tagits fram. Ta gärna del av de tips som visar hur man kan göra för att förbättra verksamheten.

Webbplatsen Allt om städ bygger på kunskaper om de faktorer som har stor betydelse för uppkomsten av belastningsskador bland städare. I ditt arbete har du säkert nytta av att känna till vilka faktorer det handlar om. Denna webbplats innehåller också handfasta tips och råd om vad man kan göra för att minska risken för arbetsskador.

Städmetoder

Städning kan göras med olika städmetoder och redskap. Viktigt är att undvika gammaldags metoder som svabb och vattenhink. Moderna moppar och helst torra eller fuktiga metoder är att föredra framför våta metoder. Läs gärna mer om de städmetoder som rekommenderas.

Arbetsteknik

Städning är ett hantverk. Hur man använder kroppen, det vill säga vilken arbetsteknik man lärt sig, har stor betydelse för uppkomsten av besvär och arbetsskador. Allt om städ innehåller därför en introduktion till bra arbetsteknik och ett  handledarmaterial som stöd för den som håller i introduktionen. Titta gärna på de videoklipp som tagits fram. Där kan du till exempel se hur man bör arbeta med en mopp, dammsuga och bädda.

Organisation av städarbetet

Många städare beskriver att de fått ont efter att ha arbetat med extra arbetsuppgifter under en kortare eller längre tid. Det kan handla om att rycka in för någon som är sjuk, att städa efter någon annan som fått klagomål på städningen eller att storstädning läggs till som en arbetsuppgift utöver den dagliga städningen. Hur städarbetet organiseras är mycket viktigt. Kanske kan ni diskutera detta med chefer och arbetsledare för städare som ett sätt att minska risken för skador.

När någon får ont

Det är viktigt att ta tag i besvär och värk så tidigt som möjligt. Läs de råd som tagits fram speciellt för arbetsledare och chefer för städare.

Friskvård

Friskvård är bra, men vilken roll fyller den för städare som börjar få ont. Läs gärna mer om friskvård för städare.