Chef eller arbetsledare för städare

Som chef i ett städföretag eller arbetsledare fyller du en viktig funktion. Du ska arbeta med att utveckla verksamheten men också lösa problem som dyker upp. Här får du tips och råd.

Jämför ditt företag med andra städföretag

Det finns många sätt att driva företag och det finns många typer av städföretag. Vilka är ni? Hur lönsamma är ni? Och hur mår er personal? Här kan ni jämföra ert städföretag med andra bra städföretag. Hur ligger ni till? Kanske kan ni inspireras av det andra har gjort för att utveckla sina företag och öka lönsamheten. Eller vill du bara läsa om vad framgångsrika företag gjort?

Om städning

Ett professionellt städföretag har moderna städmetoder och skickliga städare. Här finns

  • rekommenderade och moderna städmetoder
  • en introduktion i arbetsteknik för städare som minskar risken för arbetsskador. Till introduktionen (som består av korta videofilmer som visar bra arbetsteknik) finns också ett handledarmaterial. Ni kan själva genomföra utbildning med hjälp av handledarmaterialet, videofilmerna och en dator.

Vill ni diskutera städvänliga lokaler med era kunder så att städningen blir effektivare och därmed kanske också billigare för kunden? Städvänlighetskollen kan vara ett sätt att börja.

Organisation av arbetet

Det är viktigt att städare som är nya på jobbet får en bra introduktion och lär sig rätt från början. Här finns tips om hur ni kan göra.

Städning kan bli tungt om städarbetet inte organiseras på ett bra sätt. Här finns tips om vad ni ska tänka på när ni organiserar städarbetet.

Om städare börjar få ont

Vet ni vad det kostar er om städare blir sjukskrivna? Den kostnaden kan vara skillnaden mellan ett bra ekonomiskt resultat och att företaget knappt går runt. Här får ni enkel hjälp att räkna på vad det kostar.

Städare som fått en belastningsskada har ofta haft ont under lång tid, innan de blivit sjukskrivna. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på om städare börjar få ont. Ju tidigare man tar tag i problemet, desto lättare är det att lösa det. Läs mer om vad ni kan göra om städare börjar få ont.

Eksem förekommer bland städare. Ofta beror eksemen på våtarbete. Läs mer om eksem, hur vanliga de är och vad ni kan göra för att minska risken för eksem.

Friskvård - ett sätt att förebygga

Att äta bra och motionera, gör att man lättare orkar med städarbetet. Läs mer om vad som är viktigt att tänka på just för städare och vad ni som arbetsgivare kan göra.

Att lämna anbud på städtjänster

Vad städföretag gör och inte gör styrs till stor del av vad kunderna köper. Allt om städ har utvecklat underlag för att ställa krav vid upphandling — krav som minskar risken för konkurrens från städföretag som inte betalar skatter, moms eller arbetsgivaravgifter. Hjälp gärna till att sprida kunskap om hur man upphandlar vita städtjänster som är bra för miljön och för städarna.

Lagar och regler

Läs också gärna om de lagar och regler som gäller arbetsmiljön och vad ni kan göra för att följa dem.