Du som är byggherre eller arkitekt

De lokaler du beställer eller ritar ska naturligtvis vara estetiska. Samtidigt ska de vara funktionella och rationella att sköta. Kostnaden för städning utgör en avsevärd andel av driftskostnaderna för lokaler. Därför är det viktigt att göra lokaler städvänliga när de byggs eller byggs om.

Det finns många detaljer att tänka på, för att lokaler ska bli städvänliga. Allt om städ har tagit fram en checklista som underlag för byggherrar och arkitekter.

När väl lokalerna är byggda, ska de inredas. Tips om städvänlig inredning finns i Checklista för inredning av städvänliga lokaler.