Är du upphandlare?

Vid upphandling sätts ramar och villkor för den städning som upphandlas. En bra upphandling innebär att du får bra städning till ett rimligt pris, att de som vistas i lokalerna är nöjda med städningen och att den eller de som städar upplever att de kan göra ett bra arbete under rimliga villkor. En dålig upphandling kan skapa problem på många olika sätt.

Det finns företag som har dåliga erfarenheter av den städning som de upphandlat. Läs mer om det ― Så kan det gå ... 

Det är väl viktigt att anlita en vit städfirma som kan sitt jobb? Fundera över vad som är viktigt för er och hur ni ska agera för att undvika att upphandla svart städning.

När ni upphandlar städning, är det bra att fundera över vilken städning ni behöver. Ska det till exempel bara vara städning eller har ni nytta av en bredare tjänst i form av fastighetsservice? Hur vill ni styra kvalitén i städningen? Vanliga metoder är enligt svensk städstandard, enligt arbetsspecifikation eller behovsanpassad städning. Det är också viktigt att lämna information om städområdet.

Krav vid upphandling av städtjänster

Vi har tagit fram krav som kan ställas vid upphandling av städtjänster. Använd gärna kraven som underlag för er upphandling. Läs motiveringen till kraven och fundera över om kraven passar er. Till de krav ni väljer får ni också råd om hur anbudsgivare kan verifiera kraven och hur ni kan följa upp kraven.