Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom bageribranschen

Mjöldammsallergi, som är en av de vanligaste yrkesallergierna, är en stor  risk för den som arbetar inom bageribranschen. Arbetet med att minska mjöldamm och mjölspill i bagerier finns beskrivna i en skrift. Systematiskt arbetsmiljöarbete i det lilla bageriet. Här finns också länkar till Prevents checklistor  som är till hjälp för att undersöka vilka risker som finns i arbetet så att man kan åtgärda dem. 

Arbetsmiljöarbete (SAM)

Att ständigt jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete går i stora drag ut på att upptäcka sådant som kan vara farligt i arbetsmiljön, åtgärda det och sedan se till att faran är över. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.