Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljölagstiftningen riktar sig i huvudsak till arbetsgivaren, som ska se till att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har också det straffrättsliga ansvaret och är den som ska ställas till svars om något brister. Men det ligger också ett ansvar på arbetstagaren att följa lagar och regler och aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra.

Lagstiftningen fastställer roller, ansvar och medverkan i arbetsmiljöarbetet. Men det räcker inte med regler för att skapa ett brett engagemang för arbetsmiljön. I Sverige finns en lång tradition av samverkan och samarbete. Denna tradition bygger på insikten att alla tjänar på en god arbetsmiljö.

Bra arbetsmiljö ger färre arbetsskador och frånvaron och personalomsättningen minskar. Därför är en god arbetsmiljö viktigt både för arbetsgivare och arbetstagare.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2015-02-04 Många fördelar med kollektivavtal