Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning Säker i butik

Säker i butik  är en webbutbildning som bygger på de viktigaste reglerna som gäller för säkerhetsarbetet i butik. Utbildningen knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha.

Säker i butik är den utbildning som rekommenderas i det programmet Skydd mot rån i handeln som handeln, de anställda och polisen enats om.

Syfte med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska chefer och medarbetare känna sig:

  • tryggare i sitt arbete
  • vara mer förberedda vid rån, hot eller våld
  • känna till hur arbetsplatsen kan göras säker.
Målgrupp

Chefer och anställda

Omfattning

Utbildningen kan genomföras på tre olika sätt, genom att öva, läsa eller spela. Varje del innehåller samma information. Utbildningen tar cirka 2 timmar och i slutet av utbildningen gör deltagaren ett kunskapstest. När man fått godkänt på testet kan man skriva ut ett intyg på sina kunskaper.

Utbildningen är framtagen i samarbete mellan AFA Försäkring, Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) och Prevent.

Prevent erbjuder