Mer

157 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Hot påverkar privatlivet

2016-09-27

Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Flexibelt jobb motverkar deltidsfällan

2016-09-20

Flexibla arbetstider är en populär jobbförmån bland unga akademiker enligt flera undersökningar. För småbarnsföräldrar kan det vara ett sätt att slippa gå ner i arbetstid.

Varannan kvinna känner sig diskriminerad

2016-09-16

Mer än varannan kvinna i Sverige, 52 procent, upplever att de blivit diskriminerade på jobbet på grund av att de är kvinnor. Det visar en undersökning från Manpower.

Ny granskning av bemanningsbranschen

2016-09-13

Det är dubbelt så vanligt att inhyrda råkar ut för olyckor jämfört med andra anställda, enligt Arbetsmiljöverket. Därför genomförs nu inspektioner på 100 bemanningsföretag och 300 företag som använder inhyrd personal.

App ger bättre skyddsronder

2016-09-08

Appen Buildsafe förbättrar skyddsrondsarbetet i byggbranschen, visar en rapport från KTH. Förutom att det går snabbare att rapportera in och åtgärda risker förbättras också samverkan mellan entreprenörer och med byggherren.

Chefens stöd – en väg ut ur beroendet

2016-09-09

Fia Jonsson var full varje dag hela semestern. När hösten kom var hon djupt nere under ytan. Trots att alkoholen haft ett kraftigt grepp om henne i två år, visste arbetskamraterna fortfarande ingenting. Men en dag i oktober slog hon numret till chefen och bad om hjälp.

Hoten mot journalister har ökat kraftigt

2016-09-07

Hoten och trakasserierna mot journalister har ökat kraftigt de senaste åren. En hätskare ton i samhällsdebatten och möjligheten att dela och sprida artiklar på sociala medier har trappat upp hotbilden. Mest utsatta är kvinnliga journalister.

Lugn och kall i riskfylld arbetsmiljö

2016-09-07

Glödheta ugnar. Kokhet ånga. När det här är naturliga inslag i arbetsmiljön kan minsta misstag få stora konsekvenser. Därför måste ett skyddsombuds ögon och öron alltid vara öppna. Det säger Abdirizaq ”Abbe” Mohamed, skyddsombud på SSAB i Borlänge.

Gränslöst arbete förändrar ledarskapet

2016-09-07

Det blir allt vanligare att jobbet inte är en fysisk plats utan snarare en uppgift som ska lösas. Det gör att många arbetar betydligt mer än den avtalade arbetstiden. En viktig förändring i chefens roll blir därför att sätta gränser för hur långa arbetsdagarna får vara. Tätare avstämningar med personalen samt kartläggning av arbetstiden har visat sig vara effektiva hjälpmedel.

Så kan du förebygga och lindra handeksem

2016-09-07

Klåda, rodnad och sprickor på händerna. Handeksem försämrar livskvaliteten avsevärt och kan påverka både sömn, humör och sociala aktiviteter. Ungefär tio procent av befolkningen är drabbad. Riskbranscher är service, vård, omsorg och tillverkning där händerna utsätts för mycket vatten, rengöringsmedel och kemikalier.

Hur ska det BLI med alltihop?

2016-09-07

Regler behövs för robotar som jobbar

2016-09-02

På bara några års sikt lär robotar av olika slag bli vanligare inom sjukvården och som fysiskt stöd för äldre. Nu pågår arbetet med att ta fram gemensamma internationella regler för hur medicinska robotar ska fungera säkert på nya områden. En av nyckelfrågorna är hur självständigt robotarna ska få agera.

Webbfråga

Hur stressar du av på jobbet?

  • Surfar 16%  
  • Tar en fika 31%  
  • Andas djupt 25%  
  • Tar en lunchpromenad 27%  
  • Tar en tupplur 2%  
Totalt antalet röster: 134