Mer

235 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Arbetslivet kan lära av skolan

2017-08-15

Arbetslivet har mycket att lära av skolan när det gäller att förebygga mobbning. Det anser Carolina Engström, tillförordnad generalsekreterare på organisationen Friends som i dagarna släppt en rapport om mobbning.

Riskfylld arbetsmiljö för matbud på cykel

2017-08-10

Riskfyllda arbetsförhållanden och otrygga anställningar är vardag för många av de cykelbud som levererar restaurangmat. Fackförbundet Transport är kritiskt, men hoppas kunna förhandla fram ett branschanpassat avtal.

Många saknar avlastning under semestern

2017-08-08

Denna vecka är många svenskar tillbaka efter semestern. Var fjärde anställd måste inleda med att ta igen arbete som inte blivit gjort, visar en ny undersökning.

Årets hbtq-vänligaste arbetsplats utsedd

2017-08-02

Årets hbtq-vänligaste arbetsplats, Svenska Amerikansk Fotbollförbundet, har utsetts av Unionen. De arbetar aktivt med att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Små knep gör stor skillnad

2017-07-10

Anna Ekman gillar att jobba som målare. Men jobbet innebär också att hantera kemikalier, lyfta tungt och jobba länge i samma arbetsställning. Som skyddsombud vill hon få fler att förstå att arbetsmiljön faktiskt spelar roll.

Svettigt jobba i Foodtruck på sommaren

2017-07-06

Det kan bli rejält varmt när man står och steker hamburgare i en foodtruck, inte minst på sommaren. Men för Richard Hamberg, truckchef på Gnarly Burger, hör det till i krogbranschen att man ska stå och slava i köket samtidigt som man har kul.

Allt fler jobb görs av robotar

2017-07-04

Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Sex av tio av Unionens klubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor har automatiserats de senaste fem åren.

Så klarar du värmen på jobbet

2017-06-29

Det är många som lider av värmen på jobbet när det är högsommar. Men det finns ingen maxgräns för hur varmt det får vara på en arbetsplats. Därför gäller det att skydda sig, till exempel genom att arbeta lite annorlunda.

Bra kollegor viktigast när unga väljer jobb

2017-06-28

Bra kollegor och ett gott ledarskap är de faktorer som rankas högst när nyutexaminerade studenter ska välja arbetsgivare. Lön kommer först som nummer tio på listan. Det visar en undersökning från fackförbundet Jusek.

Kontor i ur och skur

2017-06-19

I det gamla regementsområdet i Växjö har fastighetsbolaget Castellum sedan ett år tillbaka ett utomhuskontor. Bättre hälsa och produktivitet är två vinster med att jobba utomhus, anser initiativtagaren Jenny Rungegård.

Även lindriga elolyckor ger bestående men

2017-06-07

Även lindriga elolyckor kan ge nervskador som visar sig senare i livet. Efter elolycksfall är det viktigt att bli noggrant undersökt i sjukvården, konstaterar Lars Jansson, inspektör på Elsäkerhetsverket.

Ny granskning av bemanningsbranschen

2017-06-05

Korta anställningar och anställningar på olycksdrabbade arbetsplatser kan göra att bemanningsbranschen är mer utsatt för olyckor än andra branscher. En granskning som Arbetsmiljöverket gjort visar att det finns brister i bemanningsanställdas arbetsmiljö. Men branschorganistaionen Bemanningsföretagen är kritiska till granskningen.

Webbfråga

Vad gör ni för arbetsmiljösatsningar i höst?

  • Medarbetarenkät 0%  
  • Skyddsrond 0%  
  • Stresskartläggning 0%  
  • Arbetsmiljöutbildning 0%  
  • Ingen alls 0%  
  • Vet inte 100%  
Totalt antalet röster: 1