Mer

208 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Rätt klädd för jobbet

2017-03-27

Arbetskläder ska vara slittåliga och klara alla slags väder. De ska också vara funktionella och sköna att jobba i. Men viktigast av allt är kanske ändå att de skyddar oss så att vi känner oss säkra och kan göra ett bra jobb.

Musik hjälper mot dippen före lunch

2017-03-27

Vad gör ni på jobbet klockan 11.20?  Antagligen samma saker som en timme tidigare. Vilket egentligen är konstigt. Vid just den här tiden sjunker produktiviteten i takt med att hungern ökar.  

De här produktivitetsdipparna återkommer då och då under dagen. Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av musik. I dag tillåter de flesta arbetsplatser musik, men många har regler för vad som är okej i öppna kontorlandskap, något som är fullt rimligt – en av tre irriterar sig på musik, varför hörlurar alltid kommer vara en bättre lösning än högtalare. 

Men det är nog ändå få som uttalat delar med sig av sin kunskap till sina kolleger om vilka spellistor som får dem att jobba bra. Och det är synd, för vi vet faktiskt att musik kan höja produktiviteten – och arbetsglädjen – rejält. 

Forskningen kring musik och produktivitet har pågått i 80 år. 1937 kunde amerikanska forskare visa att sjukfrånvaron minskade rejält om viss musik spelades på arbetsplatserna. Något år senare fick britterna extra fart på sin krigsmaterialproduktion genom att spela peppig musik i fabrikerna, ett experiment som blev så framgångsrikt att BBC fortsatte att sända programmet ”Music while you work” i hela 22 år efter att kriget slutat. Just timmen före lunch var en sådan dipp som musik med högre tempo kunde rätta till. 

Men vad fungerar idag? Svaret beror på den personen och arbetsuppgifterna. Ett koncentrerat tänkande arbete (som exempelvis inlärning) kommer utföras sämre med musik. Mer repetitiva och monotona arbetsuppgifter kan däremot vinna mycket på att utföras i en ljudsatt miljö – åtminstone så länge som musiken ser till att höja tempot snarare än att sänka det. Här finns samma vinster som restaurangbranschen använt sig av under lång tid: ett högt tempo gör att gästerna äter upp snabbare och lämnar lokalen (vilket gör plats för nya gäster). 

 Vi kan också bli präglade av musik på ett rent pavlovskt sätt. Har vi reagerat på ett musikstycke på samma sätt flera gånger i rad, kan vårt beteende påverkas så att vi automatiskt försätter oss i jobb-läge nästa gång vi hör tonerna. Intressant nog behöver det inte vara just musik som hjälper koncentrationen. 

Så vad gör vi på jobbet 11.20? Mitt förslag är att vi sätter på musik som får oss att både bli lite peppade och produktiva och som är anpassad till arbetsuppgifterna. Och testa gärna olika musikstycken tillsammans med kollegerna för att se vilka som fungerar bäst. Då har ni också fått ett väldigt intressant samtalsämne till lunchen.   

Vad gör ni på jobbet klockan 11.20?  Antagligen samma saker som en timme tidigare. Vilket egentligen är konstigt. Vid just den här tiden sjunker produktiviteten i takt med att hungern ökar. 

De här produktivitetsdipparna återkommer då och då under dagen. Ett sätt att lösa problemet är att använda sig av musik. I dag tillåter de flesta arbetsplatser musik, men många har regler för vad som är okej i öppna kontorlandskap, något som är fullt rimligt – en av tre irriterar sig på musik, varför hörlurar alltid kommer vara en bättre lösning än högtalare.

Men det är nog ändå få som uttalat delar med sig av sin kunskap till sina kolleger om vilka spellistor som får dem att jobba bra. Och det är synd, för vi vet faktiskt att musik kan höja produktiviteten – och arbetsglädjen – rejält.

Forskningen kring musik och produktivitet har pågått i 80 år. 1937 kunde amerikanska forskare visa att sjukfrånvaron minskade rejält om viss musik spelades på arbetsplatserna. Något år senare fick britterna extra fart på sin krigsmaterialproduktion genom att spela peppig musik i fabrikerna, ett experiment som blev så framgångsrikt att BBC fortsatte att sända programmet ”Music while you work” i hela 22 år efter att kriget slutat. Just timmen före lunch var en sådan dipp som musik med högre tempo kunde rätta till.

Men vad fungerar idag? Svaret beror på den personen och arbetsuppgifterna. Ett koncentrerat tänkande arbete (som exempelvis inlärning) kommer utföras sämre med musik. Mer repetitiva och monotona arbetsuppgifter kan däremot vinna mycket på att utföras i en ljudsatt miljö – åtminstone så länge som musiken ser till att höja tempot snarare än att sänka det. Här finns samma vinster som restaurangbranschen använt sig av under lång tid: ett högt tempo gör att gästerna äter upp snabbare och lämnar lokalen (vilket gör plats för nya gäster).

 Vi kan också bli präglade av musik på ett rent pavlovskt sätt. Har vi reagerat på ett musikstycke på samma sätt flera gånger i rad, kan vårt beteende påverkas så att vi automatiskt försätter oss i jobb-läge nästa gång vi hör tonerna. Intressant nog behöver det inte vara just musik som hjälper koncentrationen.

Så vad gör vi på jobbet 11.20? Mitt förslag är att vi sätter på musik som får oss att både bli lite peppade och produktiva och som är anpassad till arbetsuppgifterna. Och testa gärna olika musikstycken tillsammans med kollegerna för att se vilka som fungerar bäst. Då har ni också fått ett väldigt intressant samtalsämne till lunchen.   

Webbverktyg ska göra arbetslivet mer jämställt

2017-03-27

Snart är det premiär för Arbetsmiljöverkets nya digitala verktyg som kan göra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer synliga. Verktyget är ett resultat av Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag att hitta nya metoder för att förebygga kvinnors ohälsa.

Flest distansarbetare i Norden

2017-03-22

Danmark, Sverige och Nederländerna ligger i topp inom EU när det gäller distansarbete. I Italien, Ungern, Tyskland och Grekland däremot är det mindre vanligt. De som på regelbunden basis distansarbetar hemifrån mår bättre än de som distansjobbar från olika platser, visar en ny rapport.

Nio av tio skolor brister i arbetsmiljöarbetet

2017-03-20

Stress, hot och våld, buller och dålig luft. Det är några arbetsmiljöproblem som landets största arbetsplats- skolan brottas med enligt en inspektionsinsats som Arbetsmiljöverket gjort.

Kommentarer: 1

Snickare drabbas av flest byggolyckor

2017-03-17

Antalet olyckor i byggbranschen har ökat de senaste åren. Snickare är den yrkesgrupp inom bygg som drabbas av flest olyckor, enligt en rapport från AFA Försäkring.

Många konstnärer diskriminerade

2017-03-14

Diskriminering är vanligare bland konstnärer än i andra yrkesgrupper. Det visar en rapport från Konstnärsnämnden om arbetsmiljön inom kultursektorn.

Chefer som mobbas saknar ofta stöd

2017-03-09

Mobbning på arbetsplatsen drabbar även chefer men de har ofta svårt att få stöd. För att komma ur situationen väljer många chefer att sluta sitt arbete, visar en studie vid Karolinska institutet.

 

Kommentarer: 1

Kvinnor och män reagerar olika på mobbning

2017-03-07

Kvinnor och män löper lika stor risk att utsättas för mobbning på arbetsplatsen. Men medan kvinnor ofta blir långtidssjukskrivna och tar antidepressiva läkemedel väljer män i högre utsträckning att fortsätta gå till jobbet eller sluta sitt arbete, visar en studie vid Århus och Köpenhamns universitet.

Mobbning utreds opartiskt med norsk metod

2017-03-03

Det kan vara svårt att utreda mobbning när ord står mot ord. Faluns kommun använder en norsk metod med oberoende utredare som påminner om en polisutredning. Målet är att parterna ska förlikas och förlåta och att ingen ska behöva sluta sitt jobb.

Bästa arbetsplatsen för föräldrar

2017-03-01

Volvo Cars i Göteborg är Sveriges mest föräldravänliga arbetsplats inom privat sektor. Detta enligt Unionen, som belönat företaget med ett pris: Guldnappen.  

Hantera mobbning på rätt sätt

2017-02-27

Nästan var tionde arbetstagare uppger att de utsatts för någon form av mobbning på jobbet. Men vad skiljer mobbning från kränkande särbehandling? Och hur hanterar man och förebygger mobbning på arbetsplatsen?

Kommentarer: 1