Mer

126 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Få vet vem som är skyddsombud

2016-05-20

Endast hälften känner till vilka säkerhetsrutiner som gäller på arbetet. Samtidigt har mer än var tredje person någon gång skadat sig på jobbet. Det visar en undersökning som byggföretaget Skanska låtit göra.

Allt fler anmäler arbetssjukdom

2016-05-17

Antalet anmälningar om arbetssjukdom till AFA Försäkring har mer än fördubblats de senaste fem åren. Men att få psykisk ohälsa godkänt som arbetssjukdom är svårt, visar en ny rapport.

Sociala medier utmanar lärare

2016-05-12

Elever som smygfilmar sina lärare och lägger upp på Instagram och Periscope har seglat upp som ett nytt arbetsmiljöproblem. Samtidigt kan sociala medier vara ett mycket bra redskap för återkoppling och fortbildning bland lärare.

Kampsport hjälper bussförare

2016-05-09

Bussförare i Danmark lär sig den japanska kampsporten Aikido för att förebygga konflikter. Det har lett till att antalet obehagliga incidenter minskat med 20 procent. Metoden kan fungera både som avledning och minska risken för upptrappning, enligt den svenske konfliktexperten Alexander Tilly.

Mellan himmel och jord

2016-05-02

Att en präst viger brudpar och predikar å gudstjänsten, det vet väl alla. Men vad händer mer om dagarna i en kyrka? Arbetsliv följde med Rebecka Tudor i södra Stockholm en dag på jobbet och fick uppleva både skratt och samlad tystnad.

Dödsolyckorna ökar

2016-04-28

Hittills i år har antalet arbetsrelaterade dödsolyckor ökat. Totalt har 15 personer avlidit mot 10 motsvarande period förra året, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Transportbranschen är extra drabbad.

Lättare för äldre att få nytt jobb

2016-04-21

Det blir allt lättare för personer som är mellan 50 och 59 år att få jobb. Det visar färsk statistik från TRR Trygghetsrådet. 

Äldre i arbetslivet fokus i ny kampanj

2016-04-14

När fler ska jobba längre ställer det särskilda krav på arbetsmiljön. Nu drar EU igång en tvåårig kampanj för att främja hälsosamt åldrande i arbetslivet.

När hat blir vardag

2016-04-04

Hatiska påhopp och hotfulla påtryckningar förekommer inom flera yrkesgrupper. Hur klarar man att hantera pressen? Och hur avgör man var gränsen går mellan otrevliga meddelanden och hot som kan leda till handling?

Hög stress bland djurskötare

2016-03-31

Åtta av tio djurskötare uppger att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Tre fjärdedelar anser att det har funnits problem med arbetsmiljön på deras arbetsplats under det senaste året. Det visar en rapport från fackförbundet Naturvetarna.

Trender trögare än vi tror

2016-03-30

Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad

2016-03-23

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Av de 30 vanligaste yrkena är det bara tre som har en jämn könsfördelning. Det visar färska siffror från SCB.

Webbfråga

Vad gör du när du har tråkigt på jobbet?

  • Surfar lite 51%  
  • Ringer mamma 2%  
  • Städar 12%  
  • Går ärenden 8%  
  • Har aldrig tråkigt 28%  
Totalt antalet röster: 127