Mer

195 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Stressigt på landets apotek enligt facket

2017-02-16

Fackförbundet Sveriges Farmaceuter varnar för att arbetsförhållandena på landets apotek blivit så stressig att patientsäkerheten hotas. I en enkätundersökning uppger varannan farmaceut att stressen riskerar att leda till felexpedieringar.

Åtta saker som påverkar olycksrisken

2017-02-13

Det är inte individuella förutsättningar som kön, ålder eller bakgrund som avgör vem som riskerar att råka ut för en arbetsolycka. I stället handlar det om vilket yrke man har, vilken bransch man jobbar i och vilka arbetsuppgifter man utför. Störst är olycksrisken när flera riskfaktorer sammanfaller.

Yrke med bäst chans till jobb

2017-02-10

Den som vill bli efterfrågad på arbetsmarknaden ska satsa på att bli lärare. Journalist eller banktjänsteman är exempel på yrken där de finns ett stort överskott på arbetskraft. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen om framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper.

Skyddsombudet som inspirerar

2017-02-08

Varje dag klockan elva stannar produktionen upp på möbeldesignföretaget Offect. Då har personalen pausgympa tillsammans. Liselotte Valtersson är skyddsombud och månar om att de anställda ska må bra både i kropp och själ. I höstas fick hon Prevents arbetsmiljöstipendium. 

Skräppost på frammarsch

2017-02-07

Skräpposten ökar igen visar en rapport om cybersäkerhet. Enligt rapporten ska 3 000 spam i sekunden skickats förra året.

"Mitt huvud behöver ett skyddsombud"

2017-02-07

Kommentarer: 2

Så kan småföretagare ta hjälp med arbetsmiljöarbetet

2017-02-07

Budgetansvar, IT-utveckling, kundrelationer och så personalfrågor på det. På ett litet företag är det inte ovanligt att en och samma person ska ansvara för vitt skilda frågor. Att arbetsmiljön hamnar i skymundan är inte så konstigt. Men det finns hjälp att få.

App ger säkrare byggarbetsplatser

2017-02-06

Papper och penna är ett minne blott när skyddsombudet Morgan Borg rapporterar om observationer, tillbud eller olycksfall. Han använder i stället en app i mobilen som är kopplad till ett informationssystem om arbetsmiljön.

Kontoret inte på väg att dö

2017-02-03

Kontoret behövs även i framtidens digitaliserade arbetsliv som en plats för möten och kreativitet. Det är en av slutsatserna i en rapport där drygt 1 000 kontorsanställda fått ge sin syn på framtidens arbetsplatser.

App checkar hur personalen trivs

2017-02-02

Glöm den årliga medarbetarundersökningen. Nu finns en app där chefer och hr-personal löpande kan ställa verksamhetsanpassade frågor till de anställda. Svaren kan användas för att fånga upp arbetsmiljöproblem eller driva förändringsarbete.

Chefer skeptiska till hemmajobb

2017-01-24

Drygt varannan arbetstagare vill jobba mer flexibelt i framtiden. Men många chefer ifrågasätter produktiviteten hos anställda som jobbar hemifrån visar en ny undersökning från Telenor/Sifo.

Allt fler äldre kvar i arbetslivet

2017-01-16

Nästan var femte person jobbar efter att de fyllt 65, visar siffror från SCB. Framför allt är det män som fortsätter att arbeta och många gör det som egna företagare. De kvinnor som väljer att jobba vidare gör det ofta inom vård och omsorg eller utbildningssektorn.

Webbfråga

Vänliga veckan är här, hur är tonen på ditt jobb?

  • Alltid inbjudande 20%  
  • Oftast trevlig 62%  
  • Korrekt 3%  
  • Inte så trevlig 14%  
  • Aldrig tänkt på 0%  
Totalt antalet röster: 143