Mer

220 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Krav från kunder får företag att flytta hem

2017-05-24

Allt fler svenska tillverkningsföretag väljer att flytta tillbaka till Sverige. Att förlägga sin produktion till ett låglöneland på andra sidan jorden blir inte alltid så lönsamt som man trott. Dessutom ställer många kunder krav på att underleverantörer har en god arbetsmiljö.

Så ska äldre lockas att jobba längre

2017-05-18

Active ageing heter ett avtal mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå som ska underlätta för arbetstagare att stanna kvar i arbetslivet högt upp i åldrarna. Arbetsanpassning, arbetsrotation och kompetens- och karriärutveckling är några föreslagna åtgärder.

Kommentarer: 2

Robot som hackas kan bli farlig

2017-05-16

Säkerheten för maskiner inom tillverkningsindustrin är ofta mycket hög för att inte de som arbetar vid bandet ska skadas. Men när det gäller robotar som är uppkopplade mot nätet missas ofta säkerhetsaspekten, enligt en ny studie.

Krafttag mot arbetslivskriminalitet i Norge

2017-05-12

Norge har länge legat i framkant i kampen mot arbetslivskriminalitet. Det har lett till att man lyckats stoppa arbetsgivare som systematiskt undanhållit skatter och brutit mot arbetstids- och arbetsmiljöregler. Arbetsmiljöverket tar nu lärdom av Norge och andra länder i arbetet mot osund konkurrens.

Kommentarer: 1

Milleniegenerationen ser dystert på jämställdhet

2017-05-11

Arbetslivet kommer inte bli mer jämställt i framtiden. Det tror i varje fall inte dagens unga kvinnor, enligt en rapport från Chefsorganisationen Ledarna.

Migranter bor på jobbet

2017-05-10

Ett nytt fenomen har dykt upp på svensk arbetsmarknad – arbetstagare som bor på jobbet. Arbetsmiljöverket hittar allt oftare rester av sovplatser vid sina inspektioner. Det handlar om migranter som ibland saknar uppehålls- och arbetstillstånd.

Kommentarer: 1

Lär av flyget för att förebygga dödsolyckor

2017-05-08

Tillbudsrapportering är inte det bästa sättet att förebygga arbetsrelaterade dödsolyckor på. Det hävdar professorerna Bengt Järvholm och Ulf Björnstig som för Arbetsmiljöverkets räkning gjort en kunskapssammanställning om dödsolyckor på jobbet.

Trafiksäkerhet glöms i arbetsmiljöarbetet

2017-04-28

En stor del av arbetsolyckorna i Sverige är trafikolyckor. Något förbisett är cykelolyckor som är vanligt bland kvinnor inom vård- och omsorgsyrken. Det visar en rapport om trafiksäkerhet i arbetet.

Under huven

2017-04-19

Att vara ensam tjej på bilverkstaden, Carstedts Bil i Umeå, är inget som Linnea Bergström tycker är speciellt märkvärdigt. 
– Jag har varit i den här miljön sedan jag var liten och den har alltid varit grabbig.

Hot får kvinnliga journalister att vilja sluta

2017-04-19

Var tredje kvinnlig ledarskribent, krönikör, chefredaktör och kommentator inom dagspressen funderar på att sluta med journalistik på grund av de trakasserier de utsätts för. Det visar en studie som branschorganisationen Tidningsutgivarna gjort tillsammans med nätverket Klara K.

Vanligt med hot inom idrotten

2017-04-03

En sportchef som får grishuvuden på bilen, en spelare som får sexuella inviter via nätet och domare som måste avbryta matcher för att skydda sig själv. Det är en del av idrotten i dag. Nu ska Riksidrottsförbundet tillsammans med BRÅ kartlägga hur utbrett våld, hot och trakasserier är inom idrottsrörelsen.

Nytt grepp för att sprida arbetsmiljöforskning

2017-03-31

I tolv korta filmer testar forskaren Samuel West olika jobb samtidigt som han berättar om risker kopplade till respektive yrke. Bakom satsningen står AFA Försäkring som hoppas att nå ut med arbetsmiljöforskning till en yngre målgrupp.

Webbfråga

Varför är det stressigt i maj?

  • Mycket på jobbet 41%  
  • Mycket på fritiden 12%  
  • Våren går för fort! 27%  
  • Känner ingen majstress 20%  
Totalt antalet röster: 117