Mer

144 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Bemanningsföretag får eget skyddsombud

2016-08-24

Företaget Expanderamera har utsett ett eget skyddsombud för sina anställda. Det är ett nytt sätt för bemanningsföretag och fack att samarbeta kring arbetsmiljön i byggbranschen.

Yrkesstatus präglar vår människosyn

2016-08-23

Yrkesstatusen har betydelse för hur vi ser på oss själva, men också hur vi bemöter andra. Medan de som har ett lågstatusyrke kan känna sig nedvärderade och osynliggjorda kan de med ett högstatusyrke uppleva sig pressade av att behöva leva upp till sin yrkesroll.

Ökad psykisk ohälsa i spåren av friare yrkesval

2016-08-18

Unga väljer i mindre utsträckning att gå i sina föräldrars fotspår i dagens arbetsliv. En förändrad arbetsmarknad och fler valmöjligheter är några orsaker. Samtidigt har det blivit tuffare att etablera sig i yrkeslivet vilket gör att många unga mår psykiskt dåligt.

Stolta medarbetare har större arbetslust

2016-08-16

Medarbetare som känner sig stolta över det arbete de utför är mer engagerade och samarbetsvilliga och trivs bättre på jobbet. Men samtidigt behöver det inte betyda att man är stolt över sin arbetsgivare.

Ett med jobbet – både bra och dåligt

2016-08-15

Det är mänskligt att identifiera sig med sitt jobb. Men en stark identifikation kan också bli problematisk, till exempel vid omorganisationer. Det anser Igor Knez, professor i psykologi vid högskolan i Gävle.

När kreativiteten vaknar

2016-08-05

Sommarjobb med extra allt

2016-07-05

IT-företag testar digital detox

2016-07-01

IT-företaget Crossnet i Stockholm har testat att ha teknikfria möten samt speciella timmar varje dag när mobilerna och mejlen stängs av. Som en följd har medvetenheten ökat på företaget om hur mejl och pushnotiser påverkar förmågan att fokusera.

Företagen vill ha mer stöd kring stress

2016-06-20

Endast hälften av cheferna och skyddsombuden i den privata sektorn anser sig ha metoder för att hantera sociala och organisatoriska frågor så som stress och arbetsbelastning. Det framgår av en undersökning som arbetsmiljöorganisationen Prevent gjort.

Kommentarer: 1

Årets skyddsombud gillar lagarbete

2016-06-15

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete kräver en väl fungerande samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud. Men hur gör man för att det löpande arbetet ska fungera? Jenny Westerberg på Falbygdens ost menar att det viktigaste är att båda parterna är öppna och inser vikten av att bolla idéer med varandra istället för att hamna i ständiga konflikter.

Arbetsmiljötänk bakom prisat intranät

2016-06-14

Intranätet ska vara ett ställe som man vill befinna sig på. Ett verktyg som underlättar vardagsarbetet och kommunikationen, och som dessutom stärker företagets kultur. Det är grundtankarna bakom Svenska Spels digitala arbetsplats. Nyligen utsågs den till Nordens bästa.

Asperger en tillgång på jobbet

2016-06-10

Jonas Johansson levde ovetandes om sin Asperger. Först när han var 38 år ramlade polletten ner och han fick en förklaring till de svårigheter han tidigare haft. Till skillnad från många andra med samma neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har han i dag en anställning och en införstådd chef.

Webbfråga

Är det ok att rekrytera anställdas släktingar?

  • Ja, om de passar för jobbet. 54%  
  • Tveksamt, rekrytering ska vara bred. 29%  
  • Nej, aldrig! 17%  
Totalt antalet röster: 210