Forskning

128 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Nya mätmetoder ska minska belastningsskador

2016-09-27

Snart kan du som skyddsombud använda tekniska mätmetoder som ger svart på vitt om ett arbetsmoment är skadligt för kroppen eller inte. En grupp forskare i Lund har nämligen har tagit fram riktvärden som tydligt visar när det finns risk för en belastningsskada.

Sex vid personlig assistans tabu

2016-09-26

Kan personer med funktionsnedsättning få hjälp av sina personliga assistenter för att ha sex? Forskaren Julia Bahner konstaterar att reglerna är oklara och frågan fortfarande är tabu.

Arbetsklimatet påverkar kreativiteten

2016-09-22

Medarbetarnas idéer är ofta betydelsefulla för att förbättra och utveckla en verksamhet. Men rädsla för att göra fel, bli bedömd negativt av andra och osäkerhet på den egna förmågan hämmar kreativiteten, visar en ny avhandling.

Vibrationsskador helt i onödan

2016-09-14

Att ta fram bättre maskiner som inte vibrerar på sådant sätt att de skadar människor. Det är syftet med ett projekt där både maskintillverkare och användare ingår.

Vibrationsskador vanligaste arbetssjukdomen

2016-09-12

Vibrationsskador har blivit den vanligaste orsaken till arbetssjukdom enligt statistik från AFA Försäkring. De som drabbas får ofta lära sig leva med livslång smärta.

Jobbet kan ge artros

2016-09-06

Den som lyfter tungt eller står mycket i jobbet löper större risk att drabbas av ledsjukdomen artros. Det visar en ny kunskapssammanställning av sambandet mellan arbetsmiljö och artrosbesvär.

Rutiner behövs för krävande kunder

2016-08-29

Av 3 000 tillfrågade butiksanställda har var tredje blivit hotad av en kund. Nästan lika många kvinnor har blivit sexuellt trakasserade. Mer utbildning för alla som jobbar i butik kan bidra till att stävja problemen.

Stress kan ge röstproblem

2016-08-19

Stress och bakgrundsbuller kan påverka rösten negativt, har logopedstudenterna Daniel Hagfeldt och Katarina Svensson visat i sin magisteruppsats. Nyligen fick de organisationen Röstforums pris för den.

Kontoret flyttar ut

2016-08-10

Att vara ute i naturen har länge rekommenderats för att motverka stress. Men vad händer om kontoret flyttar ut i det gröna? Susanna Toivanen som forskar om framtidens arbetsplatser vill undersöka om det går att få positiva hälsoeffekter av att jobba ute några timmar om dagen.

 

Vanligt att anställa släktingar

2016-08-05

Att rekrytera någon som är släkt med en anställd är relativt vanligt både på små och stora företag. Ofta är det ett sätt att snabbt lösa rekryteringsbehov. Men det kan skapa misstro och konflikter på arbetsplatsen, visar en ny studie från Umeå universitet.

Stöd för hållbart ledarskap

2016-07-26

Arbetsmiljöverkets skärpta regler för en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö ställer nya krav på ledarskapet. Nu kan chefer att använda sig av ett praktiskt arbetsmaterial för att utveckla sitt ledarskap och leva upp till kraven. 

Struktur hjälper montörer

2016-06-29

För den som står i begrepp att köpa en ny bil kan ett eget val tillföra ett mervärde. Men för bilmontörerna som ska plocka ihop de olika delarna ökar däremot stressen när det skapas allt flera varianter av en produkt.

Webbfråga

Hur stressar du av på jobbet?

  • Surfar 15%  
  • Tar en fika 33%  
  • Andas djupt 23%  
  • Tar en lunchpromenad 27%  
  • Tar en tupplur 2%  
Totalt antalet röster: 176