Publicerad 8 oktober 2012

Jobbstress ökar risken för hjärtinfarkt

Genom att stressa mindre på arbetet kan risken för hjärtinfarkt minskas med upp till 30 procent. Det visar en ny studie från Stressforskningsinstitutet.

Genom en stor europeisk undersökning kan forskarna vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet nu visa att det finns ett samband mellan jobbstress och kranskärlssjukdomar.

– Studien visar ett tydligt samband mellan stress på arbetet och ökad risk för hjärtinfarkt och plötslig hjärtdöd, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet.

Undersökningen bygger på data från 13 studier som samlats in under 21 år från flera europeiska länder. Totalt omfattades cirka 197 000 personer.

– Studiens omfattning gör att vi statistiskt kan bevisa ett samband mellan stress och hjärtsjukdomar. Att detta tidigare antagande nu är statistiskt klarlagt är viktigt för planering av framtida åtgärder inom arbetsmiljöområdet, säger Töres Theorell.

Resultaten visar att risken för att drabbas av kranskärlssjukdomar kan minskas med upp till 20-30 procent genom att minska stressen inom arbetet. Detta utifrån hur många som drabbats av kranskärlssjukdomar efter att hänsyn tagits till faktorer som kön, ålder och sociala faktorer.

Helena Wahlund

Taggar:

Webbfråga

Vad gör du när du har tråkigt på jobbet?

  • Surfar lite 52%  
  • Ringer mamma 1%  
  • Städar 12%  
  • Går ärenden 7%  
  • Har aldrig tråkigt 28%  
Totalt antalet röster: 120