Arbetssökande över 50 får allt svårare hitta nytt jobb

  • Text: Eva Aldstedt  |  
  • Publicerad: 1998-09-07

Är du 30 eller 50 år? Åldern har stor betydelse i arbetslivet. Aktuell forskning visar att personer som fyllt 50 år i regel har mycket svårt att få arbete hos nya arbetsgivare. Långtidsarbetslösheten är påtaglig ju äldre man blir.

Är du 30 eller 50 år? Åldern har stor betydelse i arbetslivet. Aktuell forskning visar att personer som fyllt 50 år i regel har mycket svårt att få arbete hos nya arbetsgivare. Långtidsarbetslösheten är påtaglig ju äldre man blir.

Ingrid Johansson är forskare vid pedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Hennes avhandling som lades fram i höstas handlar om ålderns stora betydelse i arbetslivet. Ingrid Johansson har intervjuat 24 tjänstemän i åldrarna 45-54 år. Hälften hade jobb och hälften var arbetslösa. De frågor hon ställde rörde bland annat synen på kompetens och om åldern spelar någon roll i arbetslivet. Enigheten var stor om att åldern är ett hinder, framför allt när man söker ett nytt arbete och är okänd för den tilltänkte arbetsgivaren.

Gräns vid 50
Vid vilken ålder börjar det då bli svårare att gå vidare i sin yrkeskarriär?
– 50 år är en magisk gräns, det var alla eniga om. Men det beror också på vilken befattning personen har. Är man chef på hög nivå kan det vara bra att vara lite äldre, säger Ingrid Johansson.

Hon frågade också sina intervjupersoner om hur de själva tyckte det var att vara medelålders. Svaren hon fick var positiva. De hade stor energi, tyckte de satt inne med stor kunskap och mådde överhuvudtaget bra. Skulle de då själva anställa människor över 50 år? "Aldrig" , blev svaret.

Varför är då inställningen till ålder så motsägelsefull? Ingrid Johansson menar att det finns en rad förklaringar.
– Man är nog inte medveten om sina egna fördomar. Ingen vill identifiera sig med den lite äldre gruppen. Det är lätt att sortera bort de över 50 redan när ansökningarna kommer in. Jag har själv gjort det när jag var yngre och jobbade på olika personalavdelningar. I botten handlar det om ens egen rädsla för åldrandet.

Formbar
Andra skäl till att det blir svårare att få nya jobb kan vara att yngre personer anses vara lättare att styra och forma, och därmed ha makt över. Liksom att det finns en överbetoning av skillnader mellan yngre och äldre.

Ingrid Johansson har också jämfört platsannonser i Sverige och Berlin under åren 1992, 1995 och 1997.
– Det finns faktiskt en skillnad. I Berlin är det något vanligare att önskemål om ålder nämns i annonserna. Men de efterfrågar högre åldrar än vad svenska arbetsgivare gör. I Sverige söker man folk som är i 30-årsåldern. I Berlin ligger den attraktiva åldern mellan 30 och 45 år. Men vid 50 är det lika kört i båda länderna.

Förändringar
Lennart Hallsten är forskare vid Arbetslivsinstitutet. Han studerar bland annat vuxnas psykologiska utveckling och vill nu undersöka hur dagens föränderliga arbetsliv påverkar människan.

– En del tycker säkert förändringarna är nya och spännande, medan andra tycker att utvecklingen går dem emot. Min hypotes är att åldrandet ökar i den sistnämnda gruppen. Det är därför viktigt att förändringar sker så att människor sympatiserar med dem.

– Arbetsgivarna anställer inte gärna äldre arbetskraft. Ålder är en slags kategorisering som man använder när man inte känner personerna. Det är lätt att sätta en gräns vid 40-50, säger Lennart Hallsten.

Presterar lika
Däremot finns det inga vetenskapliga belägg för att äldre presterar sämre än yngre. Inlärningsperioden kan vara längre för äldre, exempelvis vid datautbildning. Men det rör sig om korta tider.
– En del resultat försämras med åldern. Vi blir sämre på att bearbeta information som vi inte känner till. Å andra sidan är äldre personer bättre på uppgifter som kräver omdöme och alternativa lösningar.

Värre i Finland
En europeisk forskningskonferens om ålder och arbetsliv visar att tendensen är densamma i hela Västeuropa. Äldre slutar arbeta allt tidigare. Även om många som lämnar sitt arbete i förtid har problem med hälsan är neddragningar på arbetsplatsen den viktigaste orsaken till att de slutar. Äldre människor får oftast gå först när företagen skär ner.

Claes-Håkan Nygård är professor i arbetshälsa vid Tammerfors universitet i Finland. Han bekräftar bilden av en negativ attityd gentemot äldre, det vill säga människor i 55-årsåldern och uppåt.
– Vi har en värre åldersutslagning i Finland än ni har i Sverige. Om företagen hade en mer positiv attityd skulle färre slippa avgå med förtidspension, säger han. Den genomsnittliga pensionsåldern i Finland ligger nu under 58 år. I Sverige ligger den på cirka 60 år.

Polarisering
Birgitta Odén är historiker vid Lunds universitet. Hon har studerat åldrandet ur ett historiskt perspektiv.
– Jag är oroad över att det ska bli en polarisering mellan unga människor som vill in i arbetslivet och äldre som inte vill bli pensionerade. Men det beror också på vilket yrke man har. Tjänstemän blir gärna kvar längre, medan man i arbetaryrken slits ut tidigare.
– LO har all anledning att slå vakt om en sänkt pensionsålder så att medlemmarna kan vara vitala även som pensionärer, påpekar Birgitta Odén.

artikelkommentarer
Kommentera artikel
(?) Jag godkänner villkoren
Chefsegenskaper

Vilken är den bästa egenskapen hos en chef?


Se resultatet
Senast kommenterade
Kommentarsbubbla
Fredrik Karlsson - 21 november
Som det ofta är så kommer forskningsresultat sent och ovan resultat är ...
Kommentarsbubbla
nisse - 20 november
Kolla Nettan
Kommentarsbubbla
Jan Lahti - 20 november
Mycket läsvärd artikel. Ofta kostar det mer än det smakar att genomföra ...